THOMAS
Witamy w rodzinie użytkowników urządzeń THOMAS.
         

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

1. Administrator Danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.) ("Ustawa o ochronie danych osobowych" lub "Ustawa") lub w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("Ogólne rozporządzenie o ochronie danych" lub "RODO") - po jego wejściu w życie.

2. Administratorem Danych jest: Apra Serwis Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 25A 00-705 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000134545 NIP: 525-21-19-826, Regon: 014906830 Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN wpłacony w całości.

3. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów firmy:

Apra Serwis Sp. z o.o. 00-705 Warszawa ul. Nadrzeczna 25A posiadającą stronę internetową : www.apraserwis.pl

4. Podanie swoich danych (adresu pocztowego i mailowego, numeru telefonu) jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania danych, prawo żądania usunięcia danych. Prawo żądania usunięcia danych nie dotyczy zmian w dokumentacji księgowej, wymaganej przez aktualne przepisy Administracji Skarbowej. Dokumentacja księgowa aktualnie musi być przechowywana 6 lat.

5. Przekazane nam w formie osobistej, telefonicznej lub mailowej dane osobowe służą wyłącznie do celów obsługi zamówień klientów lub Gwarantów (firm zlecających naprawy u klientów) na usługi, części zamienne i produkty lub urządzenia gotowe.

6. Dane osobowe są przekazywane uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych wyłącznie w celu realizacji zamówień na usługi zlecone przez klientów indywidualnych, realizacji uprawnień gwarancyjnych na rzecz Gwarantów oraz uprawnień z tytułu rękojmi na rzecz Sprzedawców. Podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowić będą umowy pisemne pomiędzy Administratorem i jego pracownikami oraz współpracującymi firmami (np.kurierskimi) zawarte zgodnie z ART.31 Ustawy o ODO.

7. Dane osobowe klientów są przechowywane przez Administratora Danych w celu realizacji uprawnień klientów wynikających z gwarancji i rękojmi na zakup usług i produktów oraz w celu rejestracji chronologii napraw przez czas nieokreślony, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie uwagi, zapytania oraz informacje dotyczące powierzonych danych osobowych należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: apraserwis@apraserwis.pl

POLITYKA COOKIES

Zapewniamy swoim Użytkownikom prawo wyboru w kwestii udostępniania informacji na temat Użytkowników. Informujemy, że w niniejszej witrynie używa się technologii "cookies", czyli plików w formacie tekstowym, do rejestrowania informacji o tym, które podstrony Użytkownik odwiedził.

Pliki "cookies" (tak zwane ciasteczka) to informacje zapisywane przez przeglądarkę internetową. Służą one na przykład do zapamiętywania preferencji na stronie oraz do zapisywania sesji podczas logowania do konta Użytkownika.

Czym są pliki "cookies"?

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie i odpowiednio się wyświetlić. Na naszej stronie korzystamy z plików "cookies" m.in. po to, aby dostosować nasze strony do preferencji odwiedzających, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.

W jaki sposób pliki "cookies" dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika?

Cookies" ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników.

Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc" w menu używanej przeglądarki.

Informujemy, iż wiele plików "cookies" pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszej strony. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

 

 
                                   
:: http://www.robert-thomas.de/pl ::